Delavnice fuzije stekla

NAZIV PROJEKTA

Delavnice izdelave nakita iz stekla z fuzijo in barvanjem stekla

OPIS PROJEKTA 

Kot učitelj v šoli ugotavljam, da otroci potrebujejo nove delavnice in znanja s katerimi bi bogatili svoj prosti čas in razvijali svojo ustvarjalnost.

Namen delavnic je obudit spomin na steklarsko zgodovino Novega mesta v času od antike do moderne dobe. Delo s steklom je zanimivo, dinamično in povezano z občutkom za lepo ter zelo aktualno v današnjem času. 

Na delavnicah bodo udeleženci spoznavali osnove steklarstva in tehnologijo njegove predelave. Spoznavali bodo lastnosti različnih vrst stekla ter načine obdelave vročega in hladnega stekla. 
Naučili se bodo pripraviti in uporabljati pripomočke za obdelovanje stekla. 

Naučili se bodo osnov steklarske tehnike rezanja, barvanja in oblikovanja stekla s taljenjem in fuzijo stekla.

S tehniko barvanja stekla bodo izdelali uporabni spominski krožnik z motivi Novega mesta, s tehniko rezanja in taljenja stekla pa bodo izdelovali uporaben nakit.

Delavnice bodo potekale v učilnici mladinskega centra Loka

Udeleženci se bodo, razdeljeni v dve starostni skupini, udeležili treh delavnic.

Ob koncu vseh delavnic bo sledila skupna razstava in druženje vseh skupin.

CILJNE SKUPINE PROJEKTA

Ciljne skupine:

 1. Skupina: mladi od 9 do 14 let
 2. Skupina: mladi od 15 do 18
 3. Odrasli
 4. Romski otroci

V posameznih skupinah bi spodbujali in razvijali:

 • druženje in zanimanje za rokodelske dejavnosti,
 • raziskovanje zgodovine steklarske dejavnosti v Novem mestu,
 • ročnih spretnosti in razvoj lastne umetniške ustvarjalnosti,
 • zanimanje do steklarske obrti in steklarski tehnik za obdelavo stekla.

Naučili se bodo:

 • rezati steklo,
 • oblikovati steklo z tehniko barvanja in fuzije,
 • risati na steklu,
 • izdelati obeske in nakit.

CILJI PROJEKTA

Cilj projekta je vzpodbuditi interes mladostnikov do stare steklarske obrti in jih naučit osnov obdelave stekla z različnimi tehnikami.

Cilj bomo dosegli s predavanjem o steklarski zgodovini in dejavnosti, ter s praktičnim prikazom in delom v delavnicah.

ČASOVNI NAČRT IZVEDBE PROJEKTA

 • 1.dan: 27.5. 2020 skupina odrasli
 • 2.dan: 2.6.2020 skupina odrasli
 • 1. dan: 23.6.2020 Skupina: mladi od 15 do 18
 • 2. dan: 24.6.2020 Skupina: mladi od 15 do 18
 • 1. dan: 29.6.2020 Skupina: mladi od 9 do 14 let
 • 2. dan: 30.6.2020 Skupina: mladi od 9 do 14 let
 • 3. dan: 02.07. 2020: za vse skupine razstava izdelkov
 • 1. dan: 18.8.2020 Romsko naselje- otroci 10-15
 • 2. dan: 09.8.2020 Romsko naselje- otroci 10-15
 • 1. dan: 25.8.2020 Študentje
 • 2. dan: 26.8.2020 Študentje
 • 28.8.20202 Razstava izdelkov
Projekt poteka v času od 1.06.2020 do izpolnitve skupin (najkasneje do 20. 6. 2020)

Cena brez sofinanciranja

Odstotek znižanja

Cena s sofinanciranjem MONM

20 eur

50%

10 eur

Kraj izvedbe delavnice:

 • v učilnici mladinskega centra pri Športnih igriščih na Loki 

Vodja delavnice:

Lorena Ignaz, prof. švz, diplomirana slikarka

Jana Lapanje, prof. pedagoških ved -  pomoč pri vodenju delavnic.

Sodelovanje  s Steklarstvom Šiško steklarstvo. Novo mesto.

 

Prijava na delavnice:

gsm 031 684 658

mail: ignaz.lorena@gmail.com

A1